صفحه اصلي
فصلنامه اقتصاد اسلامی
فصلنامه قبسات
فصلنامه حقوق اسلامي
فصلنامه ذهن
فصلنامه کتاب نقد
مجله بين المللي حكمت
ماهنامه زمانه
ماهنامه حاشیه
پنج شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٣
صفحه اصلي

 

اقتصاد اسلامي
فصلنامة اقتصاد اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه به منظور طرح و توسعۀ مطالعات بنيادي و كاربردي در باب اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران با اهداف زير منتشر مي‌شود:
1. تبيين اصول و پي‌ساخت‌ها و مسائل اساسي نظام اقتصادي اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
2. آسيب‌شناسي و نقد منطقي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران.
3. نقد و بررسي مقايسه‌اي مكاتب و نظريه‌هاي اقتصادي.
4. بررسي مسائل مستحدثه فقهي و نيازهاي نوپيدا در حوزة اقتصاد.
اقتصاد اسلامي براي تحقق اهداف فوق، محورها و موضوعاتي همچون اقتصاد كلان، اقتصاد خرد، پول و بانكداري، بخش عمومي، نظام اقتصادي، رشد و توسعه، اقتصاد ايران، مسائل مستحدثه فقهي و حقوقي اقتصادي، تازه‌هاي اقتصاد اسلامي، و اصلاح ساختار بازار مآلي را با نگرش اسلامي طرح مي‌كند.
اين مجله همچنین موفق به دريافت ضريب تأثير (IF) از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) شده است.

مدير مسؤول: علي‏اكبر رشاد
سردبير: عباس عرب‌مازار
دبير تحريريه و مدير اجرايي: سيداكبر سيدي‌نيا
اعضاي هيئت تحريريه (به ‌ترتيب حروف الفبا): دکتر ابوالقاسم اثنی‌عشری (دانشیار دانشگاه پیام نور) / دكتر صادق بختياري (استاد دانشگاه اصفهان) / دكتر عباس عرب‌مازار (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي) / دكتر اسدالله فرزين‌وش (دانشيار دانشگاه تهران) / دکتر سعيد فراهاني‌فرد (دانشیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران) / دکتر غلام‌رضا مصباحي‌مقدم (دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)) / دکتر سيدعباس موسويان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) / دکتر میثم موسایی (استاد دانشگاه تهران) / دکتر سيدحسين ميرمعزي (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ دكتر حسين نمازي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي). 
نشاني فصلنامه: قم بلوار 15 خرداد، کوچه شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، صندوق پستي: 179 ـ 37185
 تلفن: 7602995      نمابر: 7602995    
E.mail: eghtesad@iict.ac.ir


قبسات
فصلنامة قبسات، دفتري است گشوده براي پرداختن به مباحث فكري، فلسفي و فرهنگي اجتماعي كه در حوزه معرفت‌پژوهي، دين‌شناسي و معارف و نظامات اجتماعي اسلامي مطرح است.
قبسات، عرصه‌اي است براي تبيين نظري متقن و عقلاني پي‌ساختهاي تفكر ديني، نظام ارزشي اسلام و مباني آرماني انقلاب اسلامي و پاسخگويي به پرسش‌هاي ديني معاصر با تاكيد بر نيازمندي‌هاي طبقة تحصيل كرده با گرايش‌هاي گوناگون فكري، طبق معيار تفكر اصيل وحياني.
اين پژوهشنامه، پرتيراژترين مجلۀ داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است و تاكنون به موضوعات متنوع و مختلفي از قبيل عقلانيت، فلسفة دين، علم و دين، دين و دنيا، دين و آزادي، دين و توسعه، روانشناسي دين، حكمت صدرايي، معرفت‌شناسي، دين و اخلاق، تمدن‌ها، فرهنگ‌ها، تقابل يا تعامل، مباني معرفتي و كلامي فقه، هرمنوتيك ديني، منطق فهم دين، انديشه علوي، انديشه سياسي، احياگري، قرائت‌پذير انگاري دين، عرفان، زبان دين، تجريه ديني، دين‌پژوهي معاصر، رويكرد‌ها و رهيافت‌ها، دين‌پژوهي معاصر، نگاه‌ها و نقدها، قرآن‌پژوهي، فلسفه فقه، ويژه‌نامه حكمت مطهر، فلسفه فقه، فلسفه فرج و جهاني شدن، علوم انساني ـ اسلامي، دين وفلسفه، فطرت، پلوراليسم ديني، فلسفه کلام، فلسفه‌هاي مضاف، براهين اثبات وجود خدا، فلسفه تاريخ، اديان، انسان‌شناسي، امامت، مرگ‌پژوهي، وحي‌شناسي، ماهيت وحي، معرفت ديني، فلسفه معرفت ديني، فلسفه رسالت اسلامي، فلسفه شرور، فلسفه اخلاق، فلسفه عرفان، و خداشناسي پرداخته است.
اين مجله همچنین موفق به دريافت ضريب تأثير (IF) از پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) شده است.

صاحب امتياز و مدير مسؤول: علي‏اكبر رشاد
سردبير: محمد محمدرضايي‏
دبير تحريريه و مدير اجرايي: محمد جداري‌عالي‏
اعضاي هيأت تحريريه: حمیدرضا آیت‌اللهی (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)/ غلامرضا اعواني (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)/ رضا اکبریان (استاد دانشگاه تربیت مدرس)/احمد بهشتی (استاد دانشگاه تهران)/ غلامعلي حداد عادل (دانشيار دانشگاه تهران)/ ‌رضا داوري (استاد دانشگاه تهران)/ علي‏اكبر رشاد (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/حسين غفاري (دانشیار دانشگاه تهران)/ مهدي گلشني (استاد دانشگاه صنعتي شريف)/ محمد محمدرضايي (دانشيار دانشگاه تهران) 
اعضای شورای پژوهش: محمدعلی اردستانی/(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ قاسم ترخان (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ محمدصفر جبرئیلی (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ عبدالحسين خسروپناه‌ (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) محمدجواد رودگر(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ ابوالفضل ساجدی (دانشیار مؤسسة امام خمینی (ره)/ حمیدرضا شاکرین(استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ عليرضا قائمي‏نيا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)/ محمدحسن قدردان قراملکی (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)/ حسن معلمی (استادیار دانشگاه باقرالعلوم)/ 
نشاني مجله: قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، صندوق پستي: 179 ـ 37185
تلفن: 7603572             نمابر: 7602997           
Email: qabasat@iict.ac.ir


حقوق اسلامي
حقوق اسلامي، مجله‌اي داراي درجه علمي ـ پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه در حوزه فقه و حقوق اسلامي براساس اهداف و خطوط مشي زير منتشر مي‌شود:
- تبيين نظام حقوقي اسلام و ارائه مدل‌هاي كاربردي و نيز ارائه راهنماي علمي و عملي جهت تحقق آن.
- نقد مكاتب و نظام‌هاي حقوقي.
- بازپژوهي، بازپيرايي و تنسيق علوم فقهي.
- آسيب‌شناسي و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه فقه و حقوق.
- آسيب‌شناسي ابعاد نظري و عملي سيستم حقوقي جمهوري اسلامي.
- تبيين اصول و پي‌ساخت‌ها و مسائل فقهي و حقوقي اسلام و دفاع عالمانه و مستدل از آن.
- تبيين دانش‌هاي وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، مقاصد شريعت و...).
- مطالعه تطبيقي مکاتب و نظام‌هاي حقوقي به منظور توسعه و تعميق نظام فقهي و حقوقي اسلام و پاسخگويي به شبهات مطرح.
- بررسي مسائل نوپديد و ارائه راه‌حل‌هاي مبتني بر مباني نظام فقهي و حقوقي اسلام.
- نقد و بررسي قوانين موضوعه و تلاش براي حل مشکلات حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران.
21 شماره از اين مجله با نام «فقه و حقوق» انتشار يافته است و پس از آن با نام جدید «حقوق اسلامی» منتشر شد.

مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عبدالحسین شیروی
جانشین سردبیر و دبیر تحریریه: ابراهیم باطنی
مدير اجرايي: محمدرضا پارسامنش
اعضاي هيأت تحريريه و پژوهش(به ترتيب حروف الفبا): محمدعلی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ علوم جزا و جرم‎شناسي) / رضا استادی (استاد حوزه علمیه قم؛ فقه و اصول)/ نجادعلی الماسی (استاد دانشگاه تهران؛ حقوق خصوصی) / محمدعيسائي تفرشي (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس؛ حقوق خصوصی)/ محمود حكمتنيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ حقوق خصوصی) / علياكبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ فقه و اصول)/ عبدالحسین شیروی (استاد پردیس قم ـ دانشگاه تهران؛ حقوق خصوصی) / ابوالقاسم عليدوست (استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و استاد حوزه علمیه قم؛ فقه و اصول)/ ناصر قرباننيا (استادیار دانشگاه مفيد؛ حقوق بینالملل) / عباسعلي كدخدايي (دانشيار دانشگاه تهران؛ حقوق بینالملل)/ سيد فضلالله موسوي (استاد دانشگاه تهران؛ حقوق بینالملل عمومی) / سيدعباس موسويان (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ فقه اقتصادی)/ حسین میرمحمدصادقی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی؛ حقوق قراردادها) / علیحسین نجفی ابرندآبادی (استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ جرمشناسی و سیاست جنایی)
نشاني مجله: قم، بلوار پانزده خرداد (شاه سیدعلی)، کوچه شهید میثمی (شماره 10)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، صندوق پستي: 179ـ 37185
تلفن: 02537602998
 نمابر: 02537602997
E.mail:hoquq-e-eslami@iict.ac.ir


ذهن

فصلنامة ذهن تنها نشريه تخصصي معرفت‌شناسي ايران است كه از سويي با هدف بازپژوهي و بازپيرايي، تعميق و توسعة مباني و مباحث معرفت‌شناسي اسلامي، مطالعة تطبيقي و ارزيابي نحله‌ها و نظريه‌هاي معرفت‌شناسي كلاسيك جديد و معاصر، گسترش زمينة تعاطي آراء و تضارب افكار در قلمرو معرفت‌شناسي همراه با برقراري ارتباط زنده و سازنده ميان صاحبنظران در داخل و خارج و سعي در تبيين نقاط، مباني و لوازم تلاقي آراء و نظريه‌هاي معرفت‌شناختي با انديشة ديني ـ فلسفي اسلامي و پاسخگويي به سؤالات مطرح و منتشر مي‌شود و از سوي ديگر برحسب مناسبت و ضرورت، به مباحث و دانش‌هاي مماس و مجاور با معرفت‌شناسي مانند علوم‌شناختي، علم و الهيات، هرمنوتيك و... مي‌پردازد. تاكنون 41 شماره از اين نشريه منتشر شده است. ذهن مي‌كوشد تا در هر شماره به موضوعي خاص در حوزة معرفت‌شناسي معطوف شود.
برخي از محورهايي كه در اين نشريه بدان پرداخته شده، عبارت است از:
نظريه‌هاي توجيه، نسبي‌گرايي، شك‌گرايي، نظريه‌هاي صدق، رئاليسم، علم حضوري، عقلانيت، معرفت پيشيني، فلسفه علم، علم ودين، علم ديني، مبناگري، مضاف و دلالت، فلسفه تحليلي، شهود و معرفت شهودي، فلسفه ذهن، معرفت‌شناسي عرفاني، و معرفت‌شناسي اسلامي.
اين مجله موفق به كسب رتبه علمی ـ پژوهشی از شورای عالی حوزه‌های علمیه شده است.
 
مديرمسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عليرضا قائمي‌نيا
مدیر اجرایی: اسلام سواری
ويراستار: محمداسماعیل انصاری
اعضاي هيئت تحريريه و پژوهش: احمد بهشتي(استاد دانشگاه تهران)ـ غلامرضا فیاضی(استاد مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره))ـ محسن جهانگيري(استاد دانشگاه تهران)ـ عبدالله نصری(استاد دانشگاه علامه طباطبايي) ـ سيد يحيي يثربي(استاد دانشگاه علامه طباطبايي)ـ حمیدرضا آیت‌اللهی(استاد دانشگاه علامه طباطبايي)ـ مهدي قوام‌صفري(دانشيار دانشگاه تهران) ـ علي‌اكبر رشاد(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسلامي) ـ عبدالحسین خسروپناه(دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)ـ حسن معلمی(استادیار دانشگاه باقرالعلوم(ع))ـ حسین عشاقی(استادیار پژوهشگاه  فرهنگ و انديشۀ اسلامي)ـ ابوالفضل کیاشمشکی(استادیار دانشگاه امیرکبیر)
نشاني مجله: تهران: خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، خيابان پژوهشگاه (دوم)، پلاك 2، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. صندوق پستي: 8784 ـ15875
تلفن: 88501064  ـ 88735417 
E.mail: zehn@iict.ac.ir


کتاب نقد

بی‌گمان«کتاب نقد» به عنوان یکی از اثرگذارترین مجلات با بیشترین شمارگان در طی دودهة اخیر بوده است که در قلمرو تولید و ترویج معارف اسلامی متناظر با دوران جدید حیات اسلامی منتشر شده است. دوره نخست کتاب نقد (تا کنون) عمدتا بر مدار فلسفه دین، کلام جدید و...، به هدف تبیین و دفاع عقلانی از آموزه‌ها ، مبانی و معارف دینی متناظر با ضرورت‌های بستر فرهنگی فعال در کشور در دو دهة گذشته بوده است. موضوعات ویژة شماره‌های دوره نخست، چون سكولاريسم، دين و دنيا، پلوراليزم ديني و تكثرگرايي، تفسير به رأي، نسبيت و هرمنوتيك، فقه و دولت، اسلاميت و جمهوريت، ديانت و مدنيت و... به خوبی گویای این واقعیت بوده است.
اما دورة جدید کتاب نقد، با همکاری همة مراکز و شخصیت‌های علمی به ویژه گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه با حفظ استراتژی نقد و در یک گام پیشتر- مبتنی بر مواضع و معارفی که در دورة گذشته دغدغة تولید و ترویج آن را داشته است؛ در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اما با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. بنابراین پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود. 
 
مدیرمسئول: علی‌اکبر رشاد
جانشین مدیرمسئول: سید حسین میرمعزی
سردبیر: عطاالله رفیعی‌آتانی
جانشین سردبیر: سید محمدحسین کاظمینی
مدیر اجرایی: محمد حسن استادمیرزا
اعضای هیئت تحریریه و شورای پژوهشی (به ترتیب الفبا): محمود حکمت‌نیا(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، عبدالحسین خسروپناه (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، علی‌اکبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، عطاالله رفیعی‌آتانی(استادیار جامعه-المصطفی)، محمدجواد رودگر (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حمیدرضا شاکرین (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، سیدمحمد حسین کاظمینی(پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، سید حسین میرمعزی(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، 
نشانی: قم ـ صندوق پستی:179-37185
تلفن: 5-02537603571
نمابر: 02537602997
 
E.mail: ketab-e-naghd@iict.ac.ir


مجلة بين‌المللي حكمت
مجله بين‌المللي حكمت به زبان انگليسي در حوزه دين‌پژوهي و فلسفه دين با اهداف زير منتشر مي‌شود:
- نقد عالمانه مكاتب و مناظر علمي.
- بسترسازي براي تحقق نظريه‌پردازي و نوآوري علمي در كشور.
- ايجاد اعتماد به نفس در فضاي علمي و در ميان نخبگان كشور.
- گسترش تعاملات فكري مثبت و دوسويه ميان متفكران ايران و غرب.
- گسترش حضور علمي ـ فكري ايران در جهان اسلام و غرب.
- فراهم‌آمدن بستري براي تعاطي و تضارب افكار و آراي جهاني.
- ايجاد بسترهاي مناسب جهت جذب استعدادهاي برون‌مرزي.
- نشان‌دادن و معرفي ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل انديشه ديني در نظام‌سازي نظري و اجتماعي.
- پاسخ به پرسش‌هاي بنيادين عصري و زماني متناسب با ميراث ديني، تاريخي و فرهنگي دنياي اسلام.
- عرضه مقالات داخلي به صورت استاندارد جهاني و همچنين دقت در اعمال شيوه‌نامه ويرايشي مناسب محتوايي ـ ادبي مقالات خارجي متناسب با فرهنگ مخاطب.
همچنین سیاست های زیر در تهیه و انتشار این مجله مدنظر است:
- ايجاد فضاي صرفاً عالمانه و به دور از سياست‌زدگي و مواجهه قومي در بررسي و نقد ديدگاه‌ها.
- پرداختن به مباحث و مسايل نوپديد و پرهيز از كهنه‌گويي.
- تقويت روند توليد مقاله به زبان‌هاي زنده علمي دنيا و پرهيز از ترجمه مقالات مگر در موارد بسيار خاص.
- توجه به ادبيات جاري در حوزه تخصصي نشريه.
- توجه هر چه بيشتر به افكار و جريان‌هاي علمي مبدأ و نحله‌ساز.
- دقت در طرح جزئي مباحث و پرهيز از كلـّي‌گويي.
- ارائه راهكارهاي مناسب و عملي در حل مسائل و مشكلات علمي تخصصي هر حوزه.
- گسترش زمينه و فضاي مطالعات و تأملات تطبيقي در حوزه‌هاي تخصصي نشريه.
تا كنون شماره نخست اين مجله انتشار يافته و شماره دوم آن در دست انتشار مي‌باشد.

مجله الحکمه


قبسات عربي
مجله «قبسات عربي» به زبان عربي در حوزه حقوق، اقتصاد و سياست تهيه مي‌شود. تحقیق، کشف و تبیین نظام‌های اسلامی به‌خصوص در سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست و بررسی و نقد نظام‌های رقیب امری ضروری است که مشارکت همة اندیشمندان و متفکران را می‌طلبد. پژوهشگاه اینک به‌منظور گسترش حوزة فعالیت خود و فراهم نمودن بستر بین‌المللی، فصلنامه‌ای به زبان عربی مطابق با اهداف زير منتشر مي‌كند:
- نقد عالمانة مکاتب و نظریه‌های علمی.
- بسترسازی برای تحقق نظریه‌پردازی و نوآوری علمی در کشور.
- ایجاد اعتماد به نفس در فضای علمی و در میان نخبگان کشور.
- گسترش تعاملات فکری مثبت و دو سویه میان متفکران ایران و جهان اسلام.
- گسترش حضور علمی ـ فکری ایران در جهان اسلام.
- فراهم آمدن بستری برای تعاطی و تضارب افکار و آرای جهانی.
- ایجاد بسترهای مناسب جهت جذب استعدادهای برون‌مرزی.
- نشان دادن و معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اندیشه دینی در نظام‌سازی نظری و اجتماعی.
- بررسی مسائل مستحدثه فقهی و نیازهای نوپیدا در حوزة نظام‌های اسلامی.
- پیشنهاد راه‌کارهای مناسب جهت رفع نواقص اقتصادی، حقوقی و سیاسی جهان اسلام.
همچنین سیاست‌های زیر در تهیه و انتشار این مجله مدنظر است:
- ایجاد فضای صرفاً عالمانه و به دور از سیاست‌زدگی و مواجهة قومی در بررسی و نقد دیدگاه‌ها.
- پرداختن به مباحث و مسایل نوپدید و پرهیز از کهنه‌گویی.
- تقویت روند تولید مقاله به زبان‌های زنده علمی دنیا.
- توجه به ادبیات جاری در حوزة تخصصی مجله.
- توجه هر چه بیشتر به افکار و جریان‌های علمی مبدأ و نحله‌ساز.
- دقت در طرح جزئی مباحث و پرهیز از کلّی‌گویی.
- گسترش زمینه و فضای مطالعات و تأملات تطبیقی در حوزه‌های تخصصی مجله.
شماره نخست اين مجله با نام «الحكمه» منتشر شده بود.


زمانه
ماهنامة زمانه، با رويکرد جامعه‌شناسي تاريخي خود در ساحت‌هاي انديشه، فرهنگ و ادبياتي پويشي را آغازيده است که مهمترين هدف آن، بسط و تعميق گفتمان فکري ـ فرهنگي انقلاب اسلامي و تقويت اين جبهه در رويارويي با جبهه‌ معارض است.
زمانه، ساحات و موضوعات گوناگونی را در بر می‌گیرد. ساحاتی همچون اندیشه، ادبیات، هنر، فرهنگ و نهادهای فرهنگی، جهان اسلام، تاريخ معاصر، تاريخ انقلاب اسلامي، رسانه و فضاي مجازي، اخلاق، ادیان و فرق، اقتصاد و...؛ در همه‌ این ساحت‌ها، نگرش و رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی، وجهه‌ همت نیروهای محتوایی نشریه بوده و در هر موضوعی، این منظر در برابر دید‌گانشان قرار گرفته است.
زمانه می‌کوشد تا در تمام این ساحات، قلمی بر کاغذ بساید و موضوعاتی را متناسب با هر ساحت و به قدر وسع نشریه، تحلیل و بررسی نماید. اهداف این مجله به شرح زیر است:
- ارتقاء و ترویج گفتمان انقلاب اسلامي با محوريت گفتمان مجدد ديني.
- تکیه بر تقویت جبهه فکری فرهنگی انقلاب در بستر گفتمان انقلاب اسلامی.
- آسیب‌شناسی سياست‌ها، مهندسي، سازمان‌ها و توجه به تجربيات در حوزه‌هاي مختلف.
- بررسی صحیح، آزاد اندیشانه و عبرت‌پژوهانه تاریخ تحولات با تاكيد بر دوره‌ معاصر.
- ارتقاء توان تحليل و اصلاح نگرش مخاطب بر مبناي گفتمان انقلاب اسلامي.
زمانه گذشته از مباحث جاري، موضوعات زير را در شماره‌هاي مختلف به تفصيل مورد بررسي قرار داده است: انقلاب اسلامي، نقد و نوآوري، امنيت ملي، جهاني‌سازي، شرق‌شناسي، مشروطيت، وقايع شهريور 1320، روابط ايران و آمريكا و جنبش دانشجويي.
87 شماره از اين ماهنامه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر و دوره جديد آن به همت كانون انديشه جوان به چاپ رسيده و مورد توجه علاقمندان قرار گرفته است.


 حاشيه
حوزه‌های علمیه در طول حیات خود همواره عهده‌دار تبیین و تبلیغ اندیشه‌های دینی و پاسخ‌گویی به سوال‌های مطرح شده در هر زمان بوده‌اند و لذا تربیت طلاب جوان به عنوان آینده سازان حوزه‌های علمیه امری ضروری است. از این رو در سیره و سبک زندگی شخصیت‌های موثر و اندیشمندان بزرگ حوزه‌ها، توجه به ساخت علمی و اخلاقی طلبه‌ها به عنوان اصلی مهم، همواره جاری و ساری بوده است. ایشان برآنند تا با انتقال نكات حكمت‌گونه و بیان تجربه‌های صحیح و مفید پیشینیان، زمینه بالا رفتن عيار طلبگي را فراهم و ضريب رشد، تکامل و تاثير طلبه را افزون کنند.
حفظ و ارتقاء این فضیلت که گاه دستخوش فراموشی و غفلت واقع می‌شود، یکی از وظایف حیاتی حوزویان است. ضمن لزوم احیاء آمد و شدهای حضوری با بزرگان حوزه و بهره‌مندی شفاهی از نکات و تجارب مفید آنان، تولید یک اثر مکتوب به عنوان یک مطبوعه صمیمی و اثرگذار نیز ضروری و مهم است؛ نشریه‌ای ویژه طلاب جوان، که منسجم و دقیق به موضوعات و مباحث داخلی حوزه بپردازد و سعی کند حرکت به سمت مطلوب را نشان دهد و به صورت نظام‌مند و در چارچوب اصول پذیرفته شده حوزه و جهت‌گیری‌های ترسیمی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، حرکت رو به رشد را تبیین و ترسیم نماید. این نشریه، از نهاد حوزه‌ها و به دست طلاب جوان تهیه می‌شود و ضمن بهره‌مندی از تجربه‌های مفید، اخلاق و راه و رسم طلبگی را تبیین می نماید و ضمن ترسیم نقد درون‌گفتمانی، به تقویب جریان فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی و همچنین هم‌افزایی عناصر موثر حوزوی کمک می‌کند.


 

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
[فراموشی کلمه عبور]